Tài Liệu

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 43 Giải Toán lớp 5 trang 43

Giải Toán 5: Luyện tập chung giúp đỡ học sinh lớp 5 xem đáp án, hướng dẫn chi tiết 4 giải bài tập SGK toán lớp 5 trang 43. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Toán lớp 5 một cách thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp quý thầy cô tham khảo soạn giáo án phần Luyện tập chung chương 2 môn Toán lớp 5 cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Thehappyhome để tham khảo:

Giải bài tập Toán 5 Luyện tập chung trang 43

 • Đáp án Toán 5 trang 43
 • Hướng dẫn Giải bài tập Toán 5 trang 43
  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
  • Bài 4

Đáp án Toán 5 trang 43

Bài 1:

một)

 • Bảy phẩy năm
 • Hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu
 • Hai trăm lẻ một phẩy không năm
 • Không phẩy một trăm tám mươi bảy

b)

 • Ba mươi sáu phẩy hai
 • Chín điểm không không một
 • Năm mươi bốn phẩy ba trăm lẻ hai
 • Không có điểm mười

Bài 2: a) 5,7; b) 32,85; c) 0,01; d) 0,304.

Bài 3: 41,538 <41,835 <42,358 <42,538

Bài 4: a) 54; b) 49

Hướng dẫn Giải bài tập Toán 5 trang 43

Bài 1

Đọc các số thập phân sau:

a) 7,5 28,416 201,05 0,187
b) 36,2 9.001 84.302 0,010

Câu trả lời được đề xuất:

a) 7,5 đọc như bảy phẩy năm

28.416 đọc là hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu

201.05 đọc hai trăm lẻ một phẩy không năm

0,187 đọc là không phẩy một trăm tám mươi bảy

b) 36,2 đọc là ba mươi sáu phẩy hai

9.001 đọc như chín điểm không không một

84,302 đọc là hai mươi bốn phẩy ba trăm lẻ hai

0,010 đọc là 0 0 10

Bài 2

Viết số thập phân với:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Đơn vị không, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm lẻ bốn phần nghìn.

Câu trả lời được đề xuất:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười: 5,7;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm: 32,85;

c) Không có đơn vị, một phần trăm: 0,01;

d) Không đơn vị, ba trăm lẻ bốn phần nghìn: 0,304.

bài 3

Viết các số sau theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất:

42,538; 41,835; 42,358; 41.538.

Câu trả lời được đề xuất:

41,538 <41,835 <42,358 <42,538

Bài 4

Tính theo cách thuận tiện nhất:

một) dfrac {36 lần 45} {6 lần 5};

b) dfrac {56 times63} {9 times8} .

Câu trả lời được đề xuất:

một) dfrac {{36 times 45}} {{6 times 5}} = dfrac {{6 times 6 times 5 times 9}} {{6 times 5}} = 54 ;

b) dfrac {{56 times 63}} {{9 times 8}} = dfrac {{7 times 8 times 7 times 9}} {{9 times 8}} = 49.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button