Hỏi Đáp Pháp Luật

Quy trình kết nạp Đảng viên 2022

Tải xuống

Tổ Công đoàn họp cho ý kiến ​​(Đối với đảng viên dự bị là CB – GV đã trưởng thành đoàn).

Chi bộ họp lấy ý kiến ​​và biểu quyết.

b. Hồ sơ chuyển đảng chính thức

Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức bao gồm:

 1. Đơn xin chuyển Đảng chính thức;
 2. Nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ
 3. Nhận xét của Ban Chấp hành Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn có xác nhận của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở) hoặc Ban Chấp hành Công đoàn nếu Công đoàn đang hoạt động.
 4. Nhận xét của Đảng ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.
 5. Tổng hợp nhận xét của Công đoàn (hoặc Chi đoàn) và chi bộ nơi cư trú của đảng viên dự bị.
 6. Bằng tốt nghiệp chương trình phổ thông lý luận chính trị (lớp bồi dưỡng đảng viên mới)
 7. Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức.
 8. Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
 9. Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức.

c. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng:

Để có thể chuyển sinh hoạt Đảng một cách đơn giản và dễ dàng các bạn cần chú ý những điều sau: Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cần đầy đủ từ giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức, thẻ đảng viên hay hồ sơ kết nạp. ký gửi đảng viên dự bị, hồ sơ Đảng viên …. Cũng như thực hiện đúng yêu cầu của Đảng bộ địa phương đề ra, thời gian chờ chuyển sinh hoạt Đảng là 1 tháng. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy giới thiệu sinh hoạt chi bộ chính thức (loại 10 ô).

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi nơi làm việc, nơi cư trú.

– Thẻ đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng).

– Thẻ đảng viên hoặc biên bản kết nạp đảng viên dự bị.

– Lý lịch đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục lý lịch đảng viên đến thời điểm điều động)

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên được giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

IV. Một số vấn đề liên quan đến công tác kết nạp đảng viên

1. Phiếu quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên.

Việc biểu quyết ban hành nghị quyết, quyết định đề nghị kết nạp đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên do hội nghị chi bộ, hội nghị cấp ủy quyết định. Trường hợp không đủ tỷ lệ biểu quyết theo quy định để ra nghị quyết, quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với người vào Đảng.

– Người đang trong thời gian xét kết nạp chính thức được cấp ủy nơi làm việc, chi bộ, đơn vị nơi người đó sinh sống tạm thời cử đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Khi đủ điều kiện, chi bộ gửi lấy ý kiến ​​chi bộ nơi xin kết nạp Đảng chính thức để xem xét, kết nạp vào Đảng theo quy định.

– Sau khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy, chi bộ nơi ra nghị quyết đề nghị kết nạp tổ chức kết nạp đảng viên và làm thủ tục giới thiệu đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ. nơi học tập và làm việc.

3. Thời hạn, thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên:

Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày cấp ủy ra nghị quyết đề nghị kết nạp, cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Nếu đồng ý hoặc không đồng ý thì phải báo cáo kết quả với chi bộ nơi đề nghị kết nạp đảng viên. Nếu quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên.

4. Thời hạn sử dụng tài liệu trong hồ sơ kết nạp Đảng.

a) Sau 12 tháng, kể từ ngày làm hồ sơ kết nạp Đảng mà chi bộ chưa xét yêu cầu kết nạp thì phải làm lại các giấy tờ sau:

 • Văn bản giới thiệu đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.
 • Nghị quyết về việc giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Văn bản xác minh bổ sung lý lịch người vào Đảng nếu có thay đổi so với lần xác minh trước.
 • Bản nhận xét, nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và cấp ủy, chi bộ nơi người đó cư trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá thời hạn 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp thì chi bộ phải giới thiệu người kết nạp cho Đảng. -tập huấn. được cấp chứng chỉ mới trước khi xét tuyển.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

 • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
 • Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên
 • Đã đến lúc xóa kỷ luật Đảng viên

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button